Ceramika w terapii ręki I i II stopnia

Cykl szkoleń Ceramika w terapii ®”Jak świadomie lepić z dziećmi”

CZYM JEST CERAMIKA W TERAPII RĘKI?

Terapia ręki w ceramice to wspomaganie obszarów deficytowych dziecka w czasie lepienia z gliny. Różnorodność technik, mas, narzędzi oraz szeroki wachlarz warsztatu plastycznego, pozwala na wielokierunkowe działanie oraz wielozmysłowe wspomaganie motoryki małej.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie jest skierowane do osób, pracujących z dziećmi, chcących świadomie lepić z gliny. Zapraszamy nauczycieli przedszkolno-szkolnych, terapeutów: ręki, SI, logopedów, psychologów pedagogów oraz rodziców.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, aby każdy krok pracy z dziećmi był świadomy, bo To coś więcej, niż tylko lepienie.

Idea, która mi przyświeca, to świadome lepienie z dziećmi

Książka ceramika w terapii ręki leżąca na stole

Na szkoleniu

  • Dowiesz się, jak odpowiedzialna jest Twoja rola w pracy z dziećmi w czasie lepienia z gliny,
  • Ile i jakie procesy rozwojowe wspierasz u dzieci lepiąc z gliny
  • Dlaczego dzieci niszczą swoje prace po ich stworzeniu?
  • Szybkie, energiczne dziecko nie potrafiące się skoncentrować – jak mu pomóc w czasie lepienia,
  • Jak dostosować techniki i metody lepienia do wieku, umiejętności i możliwości dziecka?
  • Co to siła mięśniowa, napięcie mięśniowe, lateralizacja czy chwyt pisarski?
  • Otrzymasz narzędzia, które pozwolą Ci świadomie kierować rozwojem dzieci na warsztatach ceramiki artystycznej lub prowadzić indywidualne warsztaty ceramiki z elementami terapii ręki.

"ŚWIADOMA PRACA Z DZIECKIEM"

Informacje o szkoleniu

FORMA SZKOLENIA

Wykład- teoria, prezentacja multimedialna, analiza materiału filmowego wraz ze studium przypadku, warsztat praktyczny- lepienie w glinie, praca indywidualna i grupowa uczestników, wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Dodatkowo zostaną omówione testy diagnostyczne oraz autorski program  diagnozy dziecka w czasie lepienia z gliny.

CENA 980 zł

W cenę wliczone jest:
- uczestnictwo w szkoleniu (warsztat, teoria praktyka),
- materiały szkoleniowe,
- materiały niezbędne do pracy warsztatowej (glina, narzędzia),
- certyfikat szkolenia,
- zaświadczenie ukończenia szkolenia,
- dodatkowe kwalifikacje - Prowadzenie warsztatów ceramiki artystycznej z elementami terapii ręki.

TERMINARZ

Najbliższe szkolenie: 14-15.01.2023
Czas trwania: 2 dni (w godzinach 10:00-18:00)
Łącznie 16 godzin zajęć praktyczno-teoretycznych.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się: Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, sala ...

Termin szkolenia

4-5.06.2022
Godzina 10:00-18:00

Tu odbywa się szkolenie

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
sala ...

Kontakt

Telefon: 531 504 404
Email: szkolenia.artychforkids@gmail.com