Ceramika w terapii ręki - online

                                                          Szkolenie I stopnia

Termin: 30,31 październik

Cena: 460 zł

Szkolenie prowadzi

Jak wygląda szkole?

Łączymy się przez Google Meet - wysyłam potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową z jednoczesnym linkiem do spotkania.

Szkolenie trwa dwa dni, każdego dnia po 2 godzin (od godziny 18 do godziny 20)

​Forma szkolenia: wykład, dyskusja, analiza materiału filmowego wraz ze studium przypadku, praca indywidualna i grupowa uczestników .

Do kogo jest kierowane szkolenie?

Do ceramików, terapeutów integracji sensorycznej, terapeutów ręki, terapeutów wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju, nauczycieli, rodziców.

Do wszystkich, ktorzy chcą  wzbogacić swój warsztat pracy o techniki i metody lepienia z gliny w pracy z dziećmi oraz wzbogacić swoją wiedzę na temat potrzeb rozwojowych oraz posobach manifestowania się deficytów.


O czym dowiesz się na szkoleniu?

O potrzebach rozwojowych dzieci od 2 do 6 roku życia z ich przełożeniem na pracę w glinie.

Zdobędziesz obszerną wiedzę i umiejętności z zakresu rozwoju i funkcjonowania motoryki małej oraz kończyny górnej  w aspekcie ogólnego rozwoju psycho-motorycznego.

O potencjalnych przyczynach dyspraksji ruchowej - co to jest i jak prezentuje się podczas zajęć i spontanicznej aktywności dziecka.

Metodach i technikach wspomagania rozwoju manualnego dzieci w czasie warsztatów ceramiki z dziećmi.

Dowiesz się jak układać roczny program zajęć ceramicznych z elementami terapii ręki dla przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz indywidualny program terapii ręki.

Otrzymujesz

Link do spotkania Google Meet wraz ze szczegółowym programem szkolenia- po zaksięgowaniu płatności za szkolenie

Materiały szkoleniowe PDF wraz z testem diagnozy sprawności motoryki małej z aspektami integracji sensorycznej

Certyfikat ukończenia szkolenia I stopnia "Ceramika w terapii ręki"- część teoretyczna

Zaświadczenie ukończenia szkolenia I stopnia "Ceramiki w terapii ręki"-część teoretyczna

Płatności i organizacja

Wysyłasz zgłoszenie na szkolenie, w treści wpisujemy: imię i nazwisko, nazwę i datę szkolenia ( w odpowiedzi otrzymujesz potwierdzenie wpisania na listę wraz z regulaminem szkolenia).

Dokonujesz wpłaty na konto ING Bank Śląski  14105010251000009078068138  najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem.

Po zaksięgowaniu płatności, otrzymujesz materiały szkoleniowe PDF.

Ceramika w terapii ręki - szkolenie stacjonarne

                                                          Szkolenie II stopnia

Termin:  15 listopad 2020 

Cena: 460 zł

Szkolenie prowadzi

Miejsce: Pracownia Artych for Kids, Kukułki 15, 05-101 Skierdy za Warszawą

Godziny: od 10-18 

Do kogo jest kierowane szkolenie?

Dla uczestników I stopnia szkolenia online: " Ceramika w terapii ręki", terapeutów, logopedów, neurologopedów, terapeutów wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, rodziców, którzy swój warsztat pragną wzbogacić o lepienie w glinie.

Forma szkolenia

Wykład- teoria, prezentacja multimedialna, warsztat praktyczny- lepienie w glinie, praca indywidualna, praca grupowa. 

Zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce- studium przypadku.

Test - teoretyczno praktyczny.

O czym dowiesz się na szkoleniu?

O potrzebach rozwojowych dzieci od 2 do 6 roku życia z ich przełożeniem na pracę w glinie, co lepimy, jak lepimy.

Jak manifestują się deficyty rozwojowe dzieci: dziecko "słabe", "mocne", hiperaktywne, nadmiernie wyciszone, podwrażliwe i nadwrażliwe dotykowo, słuchowo, wzrokowo - dostosowanie metod i technik do potrzeb rozwojowych dziecka.

Techniki i metody lepienia z gliny w pracy z dziećmi z potrzebami rozwojowymi - warsztat praktyczny, praca w grupach- jak zidentyfikować problem, jak go nazwać, jak stymulować.

Po szkoleniu zaoferujesz wyjątkową formę zajęć, w której odejdziesz od "stoliczkowej" diagnozy i sprawisz, że praca z dzieckiem stanie się fantastyczną zabawą i przygodą dla Was.

Otrzymujesz:

Skoroszyt PDF- "Ceramika w terapii ręki" - materiały szkoleniowe wraz z testem diagnozy motoryki małej w lepieniu z gliny.

Certyfikat ukończenia szkolenia II stopnia "Ceramika w terapii ręki"- część praktyczna

Zaświadczenie ukończenia szkolenia II stopnia "Ceramika w terapii ręki"- część praktyczna

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.