Ceramika w terapii ręki - szkolenie stacjonarne

                                                     Szkolenie I-II stopnia 

                                                    16 godzin niezwykłej  przygody z gliną

Termin: 21-22.08.2021

 (20% zniżki dla osób uczestniczących w szkoleniu online-teoria w dniu 21.06.2020)

Cena: 980 zł

Miejsce: Uniwersytet SWPS w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa 

Godziny: od 10-18 / sobota-niedziela

Do kogo jest kierowane szkolenie?

Nauczycieli wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolenego, pedagogów, terapeutów SI, psychologów, logopedów, ceramików, rodziców.

Forma szkolenia

Wykład- teoria, prezentacja multimedialna, warsztat praktyczny- lepienie w glinie, praca indywidualna, praca grupowa. 

Zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce- studium przypadku.

Test - teoretyczno-praktyczny.

Otrzymujesz:

Skoroszyt PDF- "Ceramika w terapii ręki" - materiały szkoleniowe wraz z testem diagnozy motoryki małej w lepieniu z gliny.

Certyfikat ukończenia szkolenia I-II stopnia "Ceramika w terapii ręki"- część teoretyczna i praktyczna

Zaświadczenie ukończenia szkolenia I-II stopnia "Ceramika w terapii ręki"- część teoretyczna i praktyczna

O czym dowiesz się na szkoleniu?

O potrzebach rozwojowych dzieci od 2 do 6 roku życia z ich przełożeniem na pracę w glinie, co lepimy, jak lepimy.

Jak manifestują się deficyty rozwojowe dzieci: dziecko "słabe", "mocne", hiperaktywne, nadmiernie wyciszone, podwrażliwe i nadwrażliwe dotykowo, słuchowo, wzrokowo - dostosowanie metod i technik do potrzeb rozwojowych dziecka.

Techniki i metody lepienia z gliny w pracy z dziećmi z potrzebami rozwojowymi - warsztat praktyczny, praca w grupach- jak zidentyfikować problem, jak go nazwać, jak stymulować.

Po szkoleniu zaoferujesz wyjątkową formę zajęć, w której będziesz świadomie wspierał rozwój i deficytowe obszary  dziecka.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.