Świadoma stymulacja rozwoju dzieci przez zabawę

Terapia ręki

O czym dowiesz się na szkoleniu?

                                       Wielozmysłowa stymulacja rozwoju dzieci

O czym dowiesz się na szkoleniu?

Celem szkolenia jest budowanie warsztatu teoretyczno-praktycznego nauczycieli lub terapeutów w identyfikowaniu problemów uczniów w zakresie wspomagania funkcji ręki.
Zdobędziesz wiedzę z zakresu rozwoju kończyny górnej.

Dowiesz się, jak wygląda prawidłowy chwyt na poszczególnym etapie rozwoju motoryki małej dziecka oraz jak dobrać metody, formy i narzędzia pracy do indywidualnych potrzeb ucznia z zaburzeniami motoryki małej.

Będziesz potrafił zidentyfikować problem w obszarze motoryki małej ucznia oraz dostrzegać zaburzenia w zakresie
procesów integracji sensorycznej współistniejące z zaburzeniami w obszarze funkcji ręki.

Będziesz wiedział, jak przygotować indywidualny program pracy dla ucznia z zaburzeniami motoryki małej.
Szczegółowa tematyka poniżej.

Jak wygląda szkolenie?
Łączymy się przez Google Meet - wysyłam potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową z
jednoczesnym linkiem do spotkania.
Szkolenie trwa cztery dni, każdego dnia po 3 godziny zegarowe – (4 godziny dydaktyczne) (od
godziny 17:30 do godziny 20:30)
​Forma szkolenia: wykład, dyskusja, analiza materiału filmowego wraz ze studium przypadku, praca
indywidualna i grupowa uczestników .
Do kogo jest kierowane szkolenie?
Nauczycieli przedszkoli, terapeutów integracji sensorycznej, terapeutów ręki, terapeutów wczesnej
interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju.

Cena: 960 zł (16 godzin dydaktycznych)

Szczegółowa tematyka szkolenia:
Wprowadzenie - Prezentacja celów szkolenia i poznanie potrzeb i oczekiwań uczestników.
Co to terapia - Cel i funkcja terapii w rozwoju motoryki małej
Rozwój kończyny górnej – m.in. budowa ręki, rozwój kończyny górnej na tle rozwoju motoryki dużej
dziecka, fazy i etapy rozwoju gotowości posturalnej, zakresy ruchów w stawach kończyny górnej
Funkcja ręki – m.in. etapy i fazy rozwoju funkcji ręki, czynniki zaburzające rozwój funkcji ręki
Rozwój chwytu- od odruchu chwytnego do precyzyjnego chwytu pisarskiego

Charakterystyka prawidłowego chwytu pisarskiego – m.in. kształtowanie się prawidłowego chwytu
pisarskiego i analiza zaburzeń oraz korygowanie nieprawidłowego chwytu pisarskiego
Zaburzenia integracji sensorycznej – ich obraz w rozwoju funkcji ręki - m.in. charakterystyka
odruchów istotnych dla rozwoju funkcji ręki, nadwrażliwość i podwrażliwość dotykowa,
propriocepcja)
Funkcja wzroku jako istotny komponent pracy ręki - kształtowanie się funkcji wzroku w rozwoju
dziecka, koordynacja wzrokowo- ruchowa i jej wpływ na prace ręki oraz obraz dziecka z zaburzeniami
koordynacji wzrokowo- ruchowej w aspekcie czynności grafomotorycznych
Napięcie mięśniowe i siła mięśniowa - m.in. rola i znaczenie układu nerwowego w dystrybucji
napięcia mięśniowego w aspekcie pracy ręki
Warsztat praktyczny- testy diagnostyczne z komponentą zaburzeń procesów integracji
Warsztat praktyczny- ćwiczenia i zabawy usprawniające motorykę małą – m.in. ćwiczenia

Celem szkolenia jest budowanie warsztatu teoretyczno-praktycznego nauczycieli lub terapeutów w identyfikowaniu problemów uczniów w zakresie wspomagania funkcji ręki.
Zdobędziesz wiedzę z zakresu rozwoju kończyny górnej.

Dowiesz się, jak wygląda prawidłowy chwyt na poszczególnym etapie rozwoju motoryki małej dziecka oraz jak dobrać metody, formy i narzędzia pracy do indywidualnych potrzeb ucznia z zaburzeniami motoryki małej.

Będziesz potrafił zidentyfikować problem w obszarze motoryki małej ucznia oraz dostrzegać zaburzenia w zakresie
procesów integracji sensorycznej współistniejące z zaburzeniami w obszarze funkcji ręki.

Będziesz wiedział, jak przygotować indywidualny program pracy dla ucznia z zaburzeniami motoryki małej.
Szczegółowa tematyka poniżej.

Jak wygląda szkolenie?
Łączymy się przez Google Meet - wysyłam potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową z
jednoczesnym linkiem do spotkania.
Szkolenie trwa cztery dni, każdego dnia po 3 godziny zegarowe – (4 godziny dydaktyczne) (od
godziny 17:30 do godziny 20:30)
​Forma szkolenia: wykład, dyskusja, analiza materiału filmowego wraz ze studium przypadku, praca
indywidualna i grupowa uczestników .
Do kogo jest kierowane szkolenie?
Nauczycieli przedszkoli, terapeutów integracji sensorycznej, terapeutów ręki, terapeutów wczesnej
interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju.

Cena: 960 zł (16 godzin dydaktycznych)

Szczegółowa tematyka szkolenia:
Wprowadzenie - Prezentacja celów szkolenia i poznanie potrzeb i oczekiwań uczestników.
Co to terapia - Cel i funkcja terapii w rozwoju motoryki małej
Rozwój kończyny górnej – m.in. budowa ręki, rozwój kończyny górnej na tle rozwoju motoryki dużej
dziecka, fazy i etapy rozwoju gotowości posturalnej, zakresy ruchów w stawach kończyny górnej
Funkcja ręki – m.in. etapy i fazy rozwoju funkcji ręki, czynniki zaburzające rozwój funkcji ręki
Rozwój chwytu- od odruchu chwytnego do precyzyjnego chwytu pisarskiego

Charakterystyka prawidłowego chwytu pisarskiego – m.in. kształtowanie się prawidłowego chwytu
pisarskiego i analiza zaburzeń oraz korygowanie nieprawidłowego chwytu pisarskiego
Zaburzenia integracji sensorycznej – ich obraz w rozwoju funkcji ręki - m.in. charakterystyka
odruchów istotnych dla rozwoju funkcji ręki, nadwrażliwość i podwrażliwość dotykowa,
propriocepcja)
Funkcja wzroku jako istotny komponent pracy ręki - kształtowanie się funkcji wzroku w rozwoju
dziecka, koordynacja wzrokowo- ruchowa i jej wpływ na prace ręki oraz obraz dziecka z zaburzeniami
koordynacji wzrokowo- ruchowej w aspekcie czynności grafomotorycznych
Napięcie mięśniowe i siła mięśniowa - m.in. rola i znaczenie układu nerwowego w dystrybucji
napięcia mięśniowego w aspekcie pracy ręki
Warsztat praktyczny- testy diagnostyczne z komponentą zaburzeń procesów integracji
Warsztat praktyczny- ćwiczenia i zabawy usprawniające motorykę małą – m.in. ćwiczenia

                                       Stymulacja rozwoju mowy przez zabawę

O czym dowiesz się na szkoleniu?

Czego nauczysz się na szkoleniu? 

Celem szkolenia jest budowanie warsztatu teoretyczno-praktycznego nauczycieli we wspomaganiu rozwoju w mowy dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zabawę.

Podczas szkolenia zdobędziesz podstawową wiedzę na temat rozwoju mowy, normy rozwojowej w zakresie rozwoju mowy i komunikacji, nauczysz się dostrzegać symptomy zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji, będziesz potrafił identyfikować i nazywać deficyty w zakresie rozwoju mowy (gotowość mięśniowa, gotowość poznawcza). Będziesz potrafił przygotować program zajęć stymulujących i wspierających rozwój mowy z uwzględnieniem normy rozwojowej dla mowy dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczysz się włączyć do spontanicznej aktywności dziecka, zabawy kierowanej indywidualnej i grupowej, gier i zabaw wspierających i stymulujących rozwój mowy.

Będziesz potrafił przygotować program zajęć stymulacji, wspierania i komunikacji dla dziecka w pracy indywidualnej i grupowej.

Szczegółowa tematyka szkolenia poniżej.

Jak wygląda szkolenie?

Łączymy się przez Google Meet - wysyłam potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową z jednoczesnym linkiem do spotkania.

Czas trwania: szkolenie trwa trzy dni, każdego dnia po 3 godziny zegarowe – (4 godziny dydaktyczne) (od godziny 17:30 do godziny 20:30)

​Forma szkolenia: wykład, dyskusja, analiza materiałów dodatkowych -np. materiał filmowy itp., praca indywidualna i grupowa uczestników.

Do kogo jest kierowane szkolenie?

Nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, ewentualnie terapeutów wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Szczegółowa tematyka szkolenia:

  1. Mowa i komunikacja

  2. Rozwój mowy i komunikacji u dziecka

  3. Czynniki zaburzające rozwój mowy

  4. Dojrzałość i niedojrzałość neuromotoryczna

  5. Zabawa spontaniczna i kierowana w rozwoju mowy  i komunikacji dziecka

  6. Symptomy deficytów integracji sensorycznej obserwowane w czasie spontanicznej aktywności dziecka 

  7. Wpływ zaburzeń mowy na kształtowanie się osobowości dziecka

  8. Warsztat praktyczny- analiza testów przesiewowych

  9. Warsztat praktyczny- ćwiczenia i zabawy wspomagające i stymulujące rozwój mowy

  10. Studium przypadku - Praktyczny warsztat stymulacji rozwoju mowy i komunikacji dla dzieci w wieku przedszkolnym

 

Koszt: 780 zł   (12 godzin dydaktycznych)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.