Cennik usług diagnozy i terapii

Usługa Opis Cena
Diagnoza neurologopedyczna wczesnego wspomagania rozwoju Dzieci od narodzin do 12 miesiąca życia- predyktory rozwoju mowy : odruchy z obszaru twarzy, orientacyjna ocena dystrybucji napięcia mięśniowego 250 zł
Diagnoza neurologopedyczna Dzieci od 1 do 12 roku życia (ocena: sprawności aparatu artykulacyjnego, poziom rozwoju mowy, ocena poziomu procesów integracji sensorycznej współtowarzyszących rozwojowi mowy) 250 zł
Diagnoza i kwalifikacja do terapii ręki Dzieci od 2 roku życia (ocena: poziomu rozwoju motoryki dużej w tym dystrybucja napięcia mięśniowego, motoryki małej, funkcje ręki z oceną chwytu pisarskiego, funkcja wzroku) 200 zł
Diagnoza dorosłych Od 18 roku życia(pionizacja języka- przy aparacie ortodontycznym, stymulacja mięśni artykulacyjnych- masaż logopedyczny, elektrostymulacja) 250 zł
Terapia neurologopedyczna z wielozmysłową stymulacją rozwoju Spotkanie raz w tygodniu 150 zł/h
Terapia ręki Spotkanie raz w tygodniu 150 zł/h
Terapia zintegrowana Spotkanie raz w tygodniu(stymulacja przedsionkowa, dotykowa, propriocepcji, funkcja wzroku, terapia ręki, stymulacja logopedyczną ) 250 zł/1,5 h
Terapia dorośli Spotkanie raz w tygodniu w gabinecie 160 zł/h
Terapia dorośli w domu pacjenta Terapia w domu pacjenta (dyzartria, afazja) 200 zł/h
Terapia neurologopedyczna online Spotkania odbywają się na Zoom Meeting-AGNIESZKA ARTYCH's Personal Meeting Room- stały link do wszystkich spotkań, wysyłany na wskazany przez Państa adres e-mail
Dzieci Spotkanie raz w tygodniu. Po zakończonym spotkaniu, mailem wysyłane są materiały do ćwiczeń na kolejny tydzień z dokładną instrukcją dla rodzica. 80 zł/ 30 minut
Dorośli Spotkanie raz w tygodniu. Po zakończonym spotkaniu, mailem wysyłane są materiały do ćwiczeń na kolejny tydzień. 160 zł/h