Wielozmysłowa stymulacja rozwoju - online

CO MA RĘKA DO PISANIA?

Jak wygląda prawidłowy chwyt na poszczególnym etapie rozwoju motoryki małej dziecka? Jak dobrać metody, formy i narzędzia pracy do indywidualnych potrzeb ucznia z zaburzeniami motoryki małej? Odpowiedzi na te i inne nurtujące Cię pytania poznasz na szkoleniu. Będziesz wiedział, jak przygotować indywidualny program pracy dla ucznia z zaburzeniami motoryki małej.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, terapeutów integracji sensorycznej, terapeutów ręki, terapeutów wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Celem szkolenia jest budowanie warsztatu teoretyczno-praktycznego nauczycieli i terapeutów w identyfikowaniu problemów uczniów w zakresie wspomagania funkcji ręki.
Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę z zakresu rozwoju kończyny górnej.

Idea świadomego działania

Chłopiec bawi się na plaży wśród kamieni

Na szkoleniu

  • Będziesz potrafił zidentyfikować problem w obszarze motoryki małej ucznia oraz dostrzegać zaburzenia w zakresie procesów integracji sensorycznej współistniejące z zaburzeniami w obszarze funkcji ręki,
  • Dowiesz się, jaki jest cel i funkcja terapii w rozwoju motoryki małej,
  • Jakie czynniki zaburzają rozwój funkcji ręki,
  • Poznasz charakterystykę prawidłowego chwytu pisarskiego,
  • Nauczysz się jakie znaczenie ma układ nerwowy w dystrybucji napięcia mięśniowego w aspekcie pracy ręki,
  • Poznasz zaburzenia integracji sensorycznej oraz wpływ koordynacja wzrokowo- ruchowej na pracę ręki.

JAK STYMULOWAĆ ROZWÓJ RĘKI I MOWY OD 1 DNIA ŻYCIA

Informacje o szkoleniu

FORMA SZKOLENIA

Wykład, dyskusja, analiza materiału filmowego wraz ze studium przypadku, praca indywidualna i grupowa uczestników.

CENA 350 zł

W cenę wliczone jest:
- uczestnictwo w szkoleniu ONLINE,
- materiały szkoleniowe,
- certyfikat szkolenia,
- zaświadczenie ukończenia szkolenia.

TERMINARZ

Najbliższe szkolenie: Data zostanie podana wkrótce
Czas trwania: Szkolenie trwa cztery dni, każdego dnia po 3 godziny zegarowe – (4 godziny dydaktyczne) (od godziny 17:30 do godziny 20:30)
Łącznie 16 godzin dydaktycznych

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się online na platformie zoom. Wysyłam potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową z jednoczesnym linkiem do spotkania.

Termin szkolenia

Data zostanie podana wkrótce
Godzina 10:00-18:00

Tu odbywa się szkolenie

Szkolenie odbywa się online na platformie zoom.
Wysyłam potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową z jednoczesnym linkiem do spotkania.

Kontakt

Telefon: 531 504 404
Email: szkolenia.artychforkids@gmail.com