O mnie

Agnieszka Artych

Świadomie pokieruj rozwojem swoim i swojego dziecka

Wspieram dzieci, prowadząc ARTych for Kids – Centrum Świadomego Wspierania Rozwoju Dzieci- prywatny gabinet. W warszawskich szkołach i przedszkolach prowadzę warsztaty ceramiki artystycznej i terapię ręki.

Połączenie światów twórczości i terapii, sprawia, że moja praca jest moją absolutną pasją. Daje niekończące się pokłady energii, którymi wspieram i dzielę się na zajęciach z dziećmi.

Dzięki temu terapia dla dziecka staje się przygodą, w której poprzez zabawę dziecko chętnie przekracza własne ograniczenia, osiągając kolejne poziomy rozwoju.

Agnieszka Artych
Agnieszka Artych

Stworzyłam

Logo Artych for Kids

Zdobywając wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, jednocześnie zgłębiając tajniki masażu klasycznego, medycyny chińskiej, technik oddychania i medytacji, wkroczyłam w świat dzieci, dostrzegając, że jedyna droga która tam prowadzi, to wielozmysłowa stymulacja poprzez zabawę,  i tak w 2011 roku stworzyłam ARTych FOR Kids.

Z miłości do gliny, stworzyłam cykl szkoleń na podstawie autorskiego programu: Jak świadomie lepić z dziećmi: Ceramika w terapii, Ceramika w terapii ręki,  Co, jak i dlaczego lepić z dziećmi, Przygotowanie ręki do pisania, Podstawy ceramiki w pracy z dziećmi.

Doświadczenie, wiedza i umięjętności

Kim jestem