Informacje dotyczące znaków towarowych

Informacja dotycząca znaków towarowych. ARTych FOR Kids®, logo ARTych FOR Kids®, Ceramika w terapii® objęte prawem ochronnym udzielonym przez Urząd Patentowy RP dla przedmiotowego znaku towarowego dla towarów i usług firmy ARTych FOR Kids.

Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy ARTych FOR Kids jest zabronione.